БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА

ДО ВІДДІЛЕНЬ УКРПОШТИ

До 31 грудня для замовлень від 1000 ₴

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

«Безкоштовна доставка до відділень Нова Пошта»

І. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ АКЦІЇ

1.1. Організатором акції з розіграшу призів (далі – Акція) є ФОП Морозов В. О, ІПН 3311002513 (далі – Організатор). Інформування щодо умов проведення Акції здійснюється шляхом розміщення Правил проведення акції з розіграшу призів (далі – Правила) на вебсайті Організатора за адресою «https://5g.in.ua» (далі – Вебсайт).

1.2. Учасником Акції є будь-який дієздатний громадянин України (фізична особа, якій виповнилося 18 років), який у період дії Акції виконав усі умови, передбачені умовами даних Правил (далі – Учасник).

1.3. Участь в Акції означає повну згоду Учасника з усіма умовами цієї Акції. Організатор не несе відповідальності за неознайомлення Учасника з Правилами.

 

ІІ. МЕТА, ПЕРІОД І ТЕРИТОРІЯ ДІЇ АКЦІЇ

2.1. Метою проведення Акції є безкоштовна доставка товарів, замовлених Учасниками Акції на вебсайті Організатора.

2.2. Період дії Акції: з 1.06.2023 (00:00:00) до 31.12.2024 (23:59:59) включно.

2.3. Територія проведення Акції В Акції можуть брати участь лише ті Учасники, які здійснюють свої дії, пов’язані з Акцією (замовлення, реєстрація та оплата), на території України та м. Києва, крім територій у межах населених пунктів, де органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження, а також тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.

2.4. Акція проводиться шляхом замовлення товарів на вебсайті Організатора та оплати їх вартості в готівковій або безготівковій формі.

 

ІІІ. ПРЕДМЕТ ТА УМОВИ УЧАСТІ ВАКЦІЇ

3.1. Предметом Акції є право Учасника безкоштовно отримати замовлений і придбаний на вебсайті Організатора акційний Товар при купівлі його за таких умов: - вартість замовленого Товару повинна бути рівною або більше 1000 грн; - оплата вартості товару – готівкова/безготівкова;

3.2. Право участі в Акції одержує будь-який покупець – фізична особа − за умови виконання даних Правил: - учасник у період дії Акції придбав бажаний Товар на вебсайті Організатора; - учасник Акції може обрати будь- яке відділення Нова Пошта для доставки обраного Товару.

3.3. Особливі умови / Обмеження Акції - Максимальна вага Товару для відправлення не повинна перевищувати 10 (десяти) кг. - Максимальна довжина найбільшої сторони товару − 100 (сто) см.

 

ІV. Один Учасник може брати участь в Акції безмежну кількість разів.

4.1. Беручи участь в Акції, Учасник тим самим підтверджує факт ознайомлення з Правилами і надає свою повну і безумовну згоду з ними.

4.2. Порушення Учасниками Правил або відмова Учасників від належного виконання Правил (у т. ч. порядку і строків проведення Акції тощо) вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції. У разі відмови Учасника від отримання акційної пропозиції відповідно до умов цієї Акції покупець не має права вимагати від Організатора Акції будь-якої компенсації.

4.3. Організатор не відповідає за будь-які витрати Учасника Акції, пов’язані з отриманням акційної пропозиції.

 

V. ІНШІ УМОВИ АКЦІЇ

5.1. Організатор Акції має право в односторонньому порядку доповнити або змінити Правила, шляхом їх викладення в новій редакції на вебсайті.

5.2. Організатор не несе відповідальності за дії органів державної влади та інші не залежні від нього обставини, які можуть зробити неможливим виконання умов Акції.

5.3. Організатор не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежі, паводки, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві, яке діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини, що перешкоджають проведенню Акції.

5.4. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість надання Учаснику акційної пропозиції у зв’язку з будь-якими обставинами, що перебувають поза межами контролю Організатора, або діями/бездіяльністю Переможця.

5.5. Під час проведення Акції чи після її закінчення Організатор не зобов’язаний вести листування з Учасниками та надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення, визначення осіб, що отримують безкоштовну доставку на умовах Акції, чи з будь-яких подібних питань щодо Акції.

5.6. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором.

5.7. Своєю участю в Акції Учасники Акції підтверджують повну згоду з усіма викладеними умовами в Правилах, а також зобов’язуються їх виконувати.